Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Chandra Bahadur Karki Executive Officer 9841246186
Er. Prem Bikram Singh Basnet Information Officer ito.shadanandamun.gmail.com 9849379785
Er. Bimalman Rai Senior Engineer 9849636867