FAQs Complain Problems

सूचना

पूर्व जनप्रतिनिधिहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
Birbal Rai Mayor 9841729932
अम्विका राई नगरसभा सदस्य १ नं वडा कार्यालय ९८१९०७३४७६
मिरा दर्जी नगरसभा सदस्य १ नं वडा कार्यालय ९८०८४४९४४३
बद्री कठेत नगरसभा सदस्य १ नं वडा कार्यालय ९८१४३३११४६
ढाका बहादुर विष्ट नगरसभा सदस्य १ नं वडा कार्यालय ९८०४३०१४२१
विष्णु प्रसाद घिमिरे वडा अध्यक्ष २ नं वडा कार्यालय ९८११३२९४३८
कविता राई नगरसभा सदस्य २ नं वडा कार्यालय ९८०८०१२२९८
हिरा दर्जी नगरसभा सदस्य २ नं वडा कार्यालय ९८१०५२२१७१
विशाल राई नगरसभा सदस्य २ नं वडा कार्यालय ९८१४३६८१०७
देउताराम तामाङ नगरसभा सदस्य २ नं वडा कार्यालय ९८६७८१२५६०
गणेश प्रसाद अधिकारी वडा अध्यक्ष ३ नं वडा कार्यालय ९८६३१६७२१२
अमृत कुमारी राई महिला वडा सदस्य ३ नं वडा कार्यालय ९८०४०२८०२१
तीर्थ कुमारी विक दलित महिला वडा सदस्य ३ नं वडा कार्यालय ९८४२२७००६८
राज कुमार खत्री वडा सदस्य ३ नं वडा कार्यालय ९८१८२७७७४३
प्रकाश राई वडा सदस्य ३ नं वडा कार्यालय ९८१२३९०६८१
किसान राई वडा अध्यक्ष ४ नं वडा कार्यालय ९८६९०९०३९२
जमुना विष्ट महिला वडा सदस्य ४ नं वडा कार्यालय ९८०३४९२७८९
गीता सार्की दलित महिला वडा सदस्य ४ नं वडा कार्यालय ९८१९०१३५७८
हेम कुमार राई वडा सदस्य ४ नं वडा कार्यालय ९८००९१४१४४
युवराज राई वडा सदस्य ४ नं वडा कार्यालय ९८६१२०५१६८
विनेश राई वडा अध्यक्ष ५ नं वडा कार्यालय ९८०५३१५९६३
लक्ष्मी कला जि सी नगर कार्यपालिका सदस्य ९८६०५०४३५५
दिल कुमारी विश्वकर्मा दलित महिला वडा सदस्य ५ नं वडा कार्यालय ९८१५३५५२४३
मोति बहादुर विक वडा सदस्य ५ नं वडा कार्यालय ९८४२५०१४१५
हर्क बहादुर दाहाल वडा सदस्य ५ नं वडा कार्यालय ९८५११९०८९६
सुजन राई वडा अध्यक्ष ६ नं वडा कार्यालय ९८५२०५१९५६
मिना विष्ट नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४२०५७७६४
रीता सार्की दलित महिला वडा सदस्य ६ नं वडा कार्यालय ९८६२०००६१३
कुमार कटुवाल वडा सदस्य ६ नं वडा कार्यालय ९८४२१०४१५७
भवानी शंकर लम्साल वडा सदस्य ६ नं वडा कार्यालय ९८६२१३०८४५
बुद्धसिं तामाङ्ग वडा अध्यक्ष ७ नं वडा कार्यालय ९८४२२१५११६
इन्द्र कुमारी तामाङ महिला वडा सदस्य ७ नं वडा कार्यालय ९८६०९४६२१६
दुर्गा देवी दमाइ दलित महिला वडा सदस्य ७ नं वडा कार्यालय ९८४२६२५३३०
शुरेश अधिकारी वडा सदस्य ७ नं वडा कार्यालय ९८१९३३२९३७
निल बहादुर खड्गी वडा सदस्य ७ नं वडा कार्यालय ९८६०७१७७०२
मसीनीमाया तामाङ नगर कार्यपालिका सदस्य ८ नं वडा कार्यालय ९८६२०५१७२३
कमला विश्वाकर्मा दलित महिला वडा सदस्य ८ नं वडा कार्यालय ९८१६३७२२८०
हेम कुमार श्रेष्ठ वडा सदस्य ८ नं वडा कार्यालय ९८५२०५२१४४
छत्र बहादुर तामाङ का.व. वडा अध्यक्ष ८ नं वडा कार्यालय ९८४२२२५१३०
पासाङ शेर्पा वडा अध्यक्ष ९ नं वडा कार्यालय ९७४२११००७५
निमदिकी शेर्पा महिला वडा सदस्य ९ नं वडा कार्यालय ९८६२०१५५४१
रत्न कुमारी कमिनी दलित महिला वडा सदस्य ९ नं वढा कार्यालय ९८०७३७७८३६
मान वहादुर राई वडा सदस्य ९ नं वडा कार्यालय ९८१३५१६५९९
चक्र बहादुर तामाङ वडा सदस्य ९ नं वडा कार्यालय ९८१०४०९५७३
भोला जङ्ग राई वडा अध्यक्ष १० नं वडा कार्यालय ९८४२३३६७५६
अमिता तामाङ नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१२३३४३५४
सीता विश्वकर्मा दलित महिला वडा सदस्य १० नं वडा कार्यालय ९८४२३६५७५८
जीत कुमार दर्जी वडा सदस्य १० नं वडा कार्यालय ९८६१०६२५९४
भुपाल कुमार कार्की वडा अध्यक्ष ११ नं वडा कार्यालय ९८६२२९५७९५
टीका कुमारी कार्की महिला वडा सदस्य ११ नं वडा कार्यालय ९८४२१५०५५४
मैया माया सार्की दलित महिला वडा सदस्य ९८१०३२९८२६
विजिन्द्र राई वडा सदस्य ११ नं वडा कार्यालय ९८४२१२९६५७
उग्रेन तामाङ वडा सदस्य ११ नं वडा कार्यालय ९८००९१३६५४
शंकर कुमार कार्की वडा अध्यक्ष १२ नं वडा कार्यालय ९७४२०७००४६
मन्दिरा थापा महिला वडा सदस्य १२ नं वडा कार्यालय ९८०४३९१८८५
राधीका विश्वकर्मा दलित महिला वडा सदस्य १२ नं वडा कार्यालय ९८१८५३४०९२
तारा बहादुर तामाङ वडा सदस्य १२ न वडा कार्यालय ९८४२१६०२१५
कृष्ण मोहन कार्की वडा सदस्य १२ नं वडा कार्यालय ९८४२०९००६९
इन्द्र कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष १३ नं वडा कार्यालय ९८४२०८७५०८
सुभी तामाङ नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०४०४०३८६
दिलमाया दर्जी दलित महिला वडा सदस्य १३ नं वडा कार्यालय ९८१९३६४५९६
निमा शेर्पा वडा सदस्य १३ नं वडा कार्यालय ९८४२३४५३९२
वीरबल श्रेष्ठ वडा सदस्य १३ नं वडा कार्यालय ९८१५३२०५७२
झंक बहादुर रोका वडा अध्यक्ष १४ नं वडा कार्यालय ९८०७३२१२२२
डम्वर कुमारी जोगी महिला वडा सदस्य १४ नं वडा कार्यालय ९८१९०१३४०६
लक्ष्मी दर्जी दलित महिला वडा सदस्य १४ नं वडा कार्यालय ९८१५३२८१९८
विष्णु कुमार राई वडा सदस्य १४ नं वडा कार्यालय ९८१००८९४२८
विष्णु प्रसाद पराजुली वडा सदस्य १४ नं वडा कार्यालय ९८००९२१२९
भोज बहादुर भुजेल नगर कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य ९८५२०५२१०५
सुमन लाल कुलुङ राई नगर कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य ९८४२२१११००
ठण्ड बहादुर वि क नगर कार्यपालिका सदस्य कार्यपालिका सदस्य ९८४२१०१०९४

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान