FAQs Complain Problems

सूचना

आ.व. २०७८/०७९ को लागि नदिजन्य पदार्थ (दुंगा,गिटि,बालुवा ) संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री कर संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धित शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना !!! (सूचना प्रकाशित मिति :२०७८/०४/१७)

नदिजन्य पदार्थ (दुंगा,गिटि,बालुवा ) संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री कर संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धित शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना !!! (सूचना प्रकाशित मिति :२०७८/०४/१७)

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान