FAQs Complain Problems

सूचना

नदिजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिटि, बालुवा) संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री कर संकलन गर्ने कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!!

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान