FAQs Complain Problems

सूचना

मिति २०८१ असार ९ गतेका दिन षडानन्द नगरपालिका दिङ्ला, भोजपुरको दशौं नगर सभा २०८१ द्वारा आगामी आ.व. २०८१/८२ को  लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र  बजेट अधिवेशन सभ्य र भव्य रुपमा सम्पन्न दशौं नगर सभाको झलकहरु !

 

मिति २०८१ असार ९ गतेका दिन षडानन्द नगरपालिका दिङ्ला, भोजपुरको दशौं नगर सभा २०८१ द्वारा आगामी आ.व. २०८१/८२ को  लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र  बजेट अधिवेशन सभ्य र भव्य रुपमा सम्पन्न दशौं नगर सभाको झलकहरु !

 

षडानन्द नगरपालिका रहेको स्थान